Var är betygen?

Jag har beslutat mig för att prova att recensera utan sifferbetyg. Back to basics, skulle man kanske kunna kalla det, för i Yasylums barndom var det inga betyg ...