Portfolio

Här återfinns ett urval av de layoutarbeten jag gjort på frilansbasis och för egen del, både omslag och inlagor. Kontakta mig vid frågor eller uppdrag.