Petra Backström — Det kommer inte alltid vara du

Petra Backström, inläst av Ellen Jelinek, omslag formgett av Sara R. Acedo
6 h 10 min. Wahlström & Widstrand 2022 (2022)


Han var den jag hade haft.
Du var den jag ville ha.
Hon var den du fortfarande hade.

Dessa tre meningar är kärnan i Petra Backströms (f. 1989) roman Det kommer inte alltid vara du, en bok som säger sig vara en annan berättelse om otrohet än den vi i allmänhet får till oss, och nog ligger det något i det för här är det den otrognas perspektiv som är allenarådande, men inget blir mindre smärtsamt för det.
     Bokens berättare är ”jag”. ”Jag” var tillsammans med ”han” i fem år, ett förhållande som emellanåt var bra, men där en tomhet fanns, ett tomrum som bara kan fyllas av ”du”, mannen ”jag” träffar via jobbet och som ”jag” faller handlöst för. Det verkar vara ömsesidigt, i långa mailväxlingar mellan ”jag” och ”du” bygger de upp en egen sfär av nyförälskelse och lust där varje textrad länge är motorn som tar dem mot nästa möte. Men ”du” har en ”hon” som ”du” har två barn tillsammans med och där ”jag” är fri att ta sina egna beslut och felbeslut är ”du” alltid i relation till några som aldrig kan vara viktigare än ”jag”.
     Att Backström valt att berätta sin historia på detta sätt är välfunnet, spänningen mellan personerna tjusigt framskrivna som pronomen gör att man som läsare, trots att det inte är så svårt att se varthän det barkar, hamnar i en villkorslöst intim relation till figurerna. Perspektivet till trots är det inte uppenbart var sympatierna ligger, det pendlar fram och tillbaka på ett mycket osentimentalt vis, och om det är något som ändå är gemensamt är det förälskelsen som koncept, att gå från att vara fri och självständig till att inte kunna koncentrera sig, ständigt söka bekräftelse, alltid vilja vara nära. Det går inte att tänka en rak tanke, vilket inte alltid är så behändigt när konsekvenserna kan vara digra.
     Det kommer inte alltid vara du är en ovanlig kärleksroman, väldigt långt ifrån feelgood, med bottnar som lämnar avtryck och en känsla av att ingenting någonsin kan vara enkelt, åtminstone inte alltid.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!