Raymond Queneau — Stilövningar

Raymond Queneau, i översättning av Lars Hagström
124 s. Bakhåll 2005 (1947)


På en fullsatt buss observerar berättaren hur en man anklagar en annan för att avsiktligt trängas. När en sittplats blir ledig sätter sig den förstnämnde mannen. Senare, i en annan del av staden, ser berättaren honom igen då han av en vän får rådet att sy i en knapp i överrocken.

Det här är knappast en berättelse att fylla en hel bok med, eller? Jodå!
     Författaren och poeten Raymond Queneau (1903—1976) tillhör den franska litteraturens stora namn, även om hans roll som förnyare hamnat i skymundan på senare tid. Frågar man honom duger historien ovan gott, men han skulle nog varit noga med att påpeka att man måste vara mer precis i sin fråga. Hur som helst, en bok är inga problem att fylla.
     I Queneaus Stilövningar återberättas samma berättelse om och om och om igen: 99 gånger i 99 olika stilar. Som telegram, som komedi, som sonett, som haiku.

S-bussen lång hals
trampa tår attack reträtt
station vän och knapp

Någon är på dialekt, någon i princip en matematisk ekvation, medan andra fokuserar på lukter eller är fyllda av metaforer. Spannet är stort mellan de mest läsvärda och de helt oläsbara, men läsbarhet framstår ofta som underordnat själva experimentet även om det sällan blir så ogenomträngligt som vid denna kallad ”Aferes”:

Eg ss sagerare. Ke ill ng n als nade affs ar tt tad m unt. Ev arg nan gerare gade pade nom na je gon eg v er å. Dan ick te plats de vit dig.
     Äg baka åg nom gen ende ram baka sammans än sade ir gant nom ka versta pen.

För den med skrivarambitioner kan jag komma på få böcker som är lämpligare att närstudera. Stilövningar är ett klart inspirerande experiment vars själva grundförutsättning skulle lämpa sig utmärkt som skrivövning, kanske för att bryta skrivkramp. Definiera en väldigt enkel historia och utforska den från alla tänkbara vinklar och vrår så har du kanske snart en bok lik Queneaus Stilövningar.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!