John Bellamy Foster — The Return of Nature

John Bellamy Foster
530 s. Monthly Review Press 2020 (2020)


Är det något The Return of Nature av John Bellamy Foster (f. 1953) inte är så är det en blandvändare. Jag säger det direkt. Trots att både de politiska och de ekologiska aspekterna av dess ämne intresserar mig, finns det nog väldigt få saker som motiverar att man ska läsa över 500 sidor tätt satta sidor om socialism och ekologi i, huvudsakligen, England under sena 1800- och genom 1900-talet. Men om du mot förmodan skulle göra det kommer du bli klokare och få en hel del aha-upplevelser, för givet den tid vi lever i nu är det svårt att tänka sig att det redan för över hundra år sedan fanns en betydande ekologisk rörelse med prominenta personer som Friedrich Engels och William Morris. Vad hände som gjorde att uppfattningen tog de vägar den tagit?
     Foster dyker djupt i arkiven för att finna hur kritik av kapitalism historiskt sett hängt samman med en förståelse för naturens ändlighet, om det hållbara i att urskillningslöst utvinna. Och ja, redan på slutet av 1800-talet var det klart att saker och ting hängde ihop. I industristäderna var det tydligt att levnadsförhållanden tvivelsutan hängde samman med exempelvis sjukdomar och epidemier.1 Kolerautbrott gick exempelvis att spåra till förgiftade brunnar, vilket är ett bra avstamp både för smittospårning och en grund för någon form av efterklokhet. Det var, i princip, bara att följa strömmen.
     Genom att undersöka olika personers handlingar, skrifter och val visar Foster hur opinionen såg ut, vem som lade fram vilka teser och hur dynamiken mellan personer och grupperingar påverkade diskussionen som då fördes. Det är ett digert persongalleri och en gedigen gärning Foster står för. The Return of Nature är heltäckande på ett sätt som för all del behövs, men som inte direkt inbjuder till pärm-till-pärm-läsning. Där får jag nog skylla mig själv. Å andra sidan, en kortare och ytligare bok (jag hade nöjt mig med hälften!) hade inte alls på samma effektfulla sätt visat vidden av vad som var och vad som, i någon mån, gått förlorat, de kunskaper som inte förvaltades. Hade vi stått inför samma omedelbara kris nu om dessa personer hörsammats för ett sekel sedan?
     The Return of Nature är, min sparsamma recension till trots, ett avundsvärt verk, men någon bredare läsekrets lär den, på goda grunder möjligen, inte nå. En förhoppning i så fall är att Foster genom boken öppnat dörren för en mer lättillgänglig genomlysning av samma ämne. Det finns nog mycket att hämta här, utan att för den sakens skull stirra sig blind på det som en gång var.

Show 1 footnote

  1. Lite som att misskötsel av djur leder till smittsamma sjukdomar som med hjälp av flygplan sprids till jordens alla vrår.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!