Jeanette Varberg — Människan har alltid vandrat

Jeanette Varberg, i översättning av Sandra Matsson
139 s. Natur & Kultur 2018 (2017)


Människans historia är lång och brokig, ganska bråkig och på många sätt exponentiell; takten har ökat, effekterna har ökat. Gemensamt för alla tider är att när de rumsliga omständigheterna inte kunnat fylla behoven av föda och trygghet har individer, familjer och hela samhällen flyttat på sig. I Människan har alltid vandrat beskriver den danska arkeologen Jeanette Varberg (f. 1978) några av de viktigaste folkomflyttningarna med start för 70 000 år sedan då de första människorna av vår art utvandrade från Afrika.
     Över 139 sidor tillåts inga längre utläggningar, men jag tycker ändå att Varberg gör ett bra jobb med att illustrera hur människan spred sig över världen, motiven bakom förflyttningar och konflikter. Civilisationers uppgångar och fall får plats och med ibland sparsamma historiska belägg undviker hon att bli alltför spekulativ. Med Karin Bojs augustprisbelönade Min europeiska familj (2015) i åtanke känns det som att man får en heltäckande bild av både människans förflyttningar och att det inte är så enkelt som vissa högljudda och mer eller mindre obundna debattörer låter påskina: förflyttningar har alltid funnits, olika mänskliga kulturer har ibland tagit död på varandra, ibland — låt oss säga — blandats upp.
     Varberg sätter också folkvandringarna i ett modernt perspektiv. Medelhavet har blivit en massgrav, konflikterna i Asien och Afrika driver människor på flykten och då har vi ännu inte sätt de fulla konsekvenserna av klimatförändringarna. De ohållbara levnadsförutsättningarna är förr som nu den huvudsakliga katalysatorn för migration. Inget tyder på att vi lärt av historien, att vår kunskap leder till att vi är bättre rustade att hantera något över huvud taget.
     Människan har alltid vandrat och kommer säkert att fortsätta göra det, men anledningarna till det och konsekvenserna av det har vi alla förutsättningar utom viljan att lösa. ”[Det] finns heller ingen snabb politisk lösning som kan stoppa miljoner människor som rör sig bort från krig och svält i hopp om ett bättre liv”, skriver Varberg. Nog är det dags att sätta stopp för krafterna som eldar på konflikter och klimatförändringar?

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!