James Wood — The Nearest Thing to Life

James Wood
115 s. Jonathan Cape, 2015 (2015)


Då och då vaknar en seglivad åsikt om att skönlitteratur skulle vara mindre värt eller nyttigt till liv, senast i form av Lars Melins ”Skönlitteratur hjälper inte unga till framgång” på DN-debatt 2016-07-17. Man kan å ena sidan argumentera för att denna instrumentella syn på litteraturen och kulturen egentligen är ointressant för att kulturella uttryck har ett egenvärde utan att den behöver användas till eller främja något. Å andra sidan tyder mycket på att Melins syn är direkt felaktig även om man tittar på skönlitteraturens mervärden.
     Oavsett James Woods (f. 1965) åsikt om litteraturens värde — egenvärde eller mervärde — har han i The Nearest Thing to Life med all önskvärd tydlighet motiverat hur litteraturen är, som titeln antyder, det närmaste vi kommer livet. Boken är en blandning av självbiografi om ett sökande efter en tankevärld och — låt oss säga — uppvaknande i en starkt kristen familj, där svaret på den unge Woods frågor inte kommer från religionen utan från litteraturen. Men The Nearest Thing to Life är inte en ateistisk stridsskrift utan en personlig skildring om vägen till fler berättelser som speglar det egna livet och visar andra.
     Huvudparten av boken består av litteraturkritik och Wood tar ett brett tag om skönlitteraturen utifrån hur den i någon mån återskapar livet, på ett sätt som kanske inte låter sig göras av ren facklitteratur. Han knyter an till så vitt skilda författare som W.G. Sebald, Anton Tjechov, Elena Ferrante och Karl Ove Knausgård (vilka han båda skrev om vilket gav dem stort genomslag över hela världen), Aleksandar Hemon, Marcel Proust och Virginia Woolf och berör teman som exil, död, musik, hemlöshet och hemlängtan och litteraturkritik som berättarkonst.
     Wood framstår, inte oförtjänt, som både väldigt bildad och beläst och som ödmjuk inför de stora frågorna. Därför blir den prövande hållningen i The Nearest Thing to Life gentemot skönlitteraturens många facetter mycket behaglig läsning, utan att för den sakens skull bli banal eller lättsmält. För den med minsta intresse för skönlitteratur är boken given.1

Show 1 footnote

  1. Boken kom hösten 2016 på Norstedt förlag med titeln Så nära livet man kan komma.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!