Dorothea Brande — Becoming A Writer & Julia Cameron — The Artist’s Way

Becoming A Writer
Dorothea Brande
88 s. Midwest Journal Press 2016 (1934)

The Artist’s Way. A Spiritual Path to Higher Creativity
Julia Cameron
231 s. TarcherPerigee 2016 (1992)


Internet vimlar av artiklar och bloggar som beskriver vad man bara måste göra som aspirerande författare. Läsa Dorothea Brandes (1893—1948) Becoming A Writer är ett råd. Läsa Julia Camerons (f. 1948) The Artist’s Way är ett annat. Jag läste båda dessa delvis parallellt och anser väl att det ena rådet är bra och gör det andra redudant.
     Cameron predikar i The Artist’s Way en spirituell väg till kreativitet. Vad hon kallar essäer om skapandets förutsättningar varvas med övningar som ska stimulera både produktion och tankeverksamhet. I grunden handlar hennes metod om att man som kreatör ska öppna upp sig för Den stora skaparen. Hon öppnar i ord för att det inte behöver vara Gud, men gör heller inte särskilt mycket för att faktiskt bredda perspektivet. Man måste acceptera att Den stora skaparen är god och hens vägar äro outgrundliga. Man bör till och med be för det.
     Som ateist har jag svårt att se förbi detta. Det spirituella blir inte spirituellt, bara religiöst och landar platt i många av de frågor jag brottats med. Som skapande människa kan jag inte tro på någon yttre kraft som ska flöda genom mig samtidigt som jag tror på min egen förmåga att skriva. Redan där har jag ett problem med The Artist’s Way.
     Brande, å sin sida, är betydligt mer koncis och även om det går att skönja liknande bakgrund så står hon stadigare i den enskilda författarens roll och åtaganden. Du kan inte skriva utan att skriva, du kan inte skapa utan att skapa.
     I grunden är Becoming A Writer och The Artist’s Way ganska lika. De konkreta tips som finns liknar varandra och känns trovärdiga och, i den mån jag prövat dem, hjälpsamma, men där Cameron har långa utläggningar om alla misslyckade människor som blivit lyckade tack vare hennes metoder (och de som fortsätter vara misslyckade om de låter bli) är Brande rakt på sak. Camerons texter framstår också som oerhört egoistiska, som om en skapande människa är omöjlig att kombinera med en social, eller för den delen vänlig. Ingen gör någon hemlighet av att det är svårt att kombinera skapande och skrivande med andra delar av ett rikt liv.
     Trots att Brandes bok är 80 år framstår den som långt modernare än Camerons 26-åring. Det finns något evigt i sättet Becoming A Writer hanterar skrivandets dilemman, något som säkert beror på att resonemangen bara rör sig kring dess förutsättningar. För den som kan se förbi de religiösa bitarna i Camerons väg till skapande är säkert The Artist’s Way okej, men trots allt inte mer. Becoming A Writer är det som är bra i The Artist’s Way fast skarpt formulerat och utan saker som mest tycks tagna ur luften.
     Så. Ser du råden att läsa Becoming A Writer och The Artist’s Way: nöj dig med den tidigare.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!