Framtiden är mörk. En essä

Ett tag ägnade jag mycket tid åt att försöka förstå klimatförändringarna och hotet vi står inför. Det gör jag inte längre.      Jag skr...