Kimberly Nicholas — Under the Sky We Make

Kimberly Nicholas
256 s. Putnam 2021 (2021)


Det blir varmare. Det är vi. Vi är säkra. Det är dåligt. Vi kan lösa det.1
     Klimatet, alltså. Och människorna.
     Så enkelt och så svårt är det och det är stommen för Lundaforskaren Kimberly Nicholas bok Under the Sky We Make. Som forskare hamnar hon och hennes kollegor ofta i kläm. Å ena sidan kräver forskning någon form av distans för att bibehålla objektivitet, å andra sidan: vad gör man om det man finner är att vi befinner oss i full fart på väg mot civilisationens slut? Nå, den samlade forskarkåren har skrikit om detta i 30 år utan att vi ställt om, men de kan inte ge upp och Nicholas försöker i denna bok att kombinera forskningens kunskaper med aktivisternas handlingskraft. Under the Sky We Make borde vara obligatorisk läsning.
     De inledande kapitlen är nedslående. Inga direkta nyheter för dem av oss som ägnar nästan all vår vakna tid åt att ha klimatet i åtanke, men grundläggande och väl sammansatt för att understryka att det blir varmare och att det är mänskligheten och, framförallt, den livsstil vi i den rikare delen av världen lagt oss till med. Men också att det är väldigt ojämnt fördelat vem som tillåter sig att släppa ut mest. Dessutom är hon tydlig med det vi redan vet, att som privatperson är det flyget, bilen och köttet som har störst potential för snabb utsläppsminskning. Hon är också tydlig med att de som släpper ut mest också måste göra mest.
     Avslutningen är, liksom alltid i den här typen av böcker som ska få oss att agera, mer hoppfull. Hon låtsas inte att det är enkelt, men till skillnad från förnekare, förvillare och fördröjare hävdar hon inte att det är omöjligt. Det krävs livsstilsförändringar både för att själv minska sina utsläpp men också för att inspirera andra. Det krävs påtryckningar på företag och politiker för att knuffa dem åt rätt håll. Och det krävs att vi ägnar störst energi åt rätt saker.
     Nicholas är tydlig och jag tycker hon gör ett bra jobb att ge forskningen ett personligt ansikte och att ge aktivismen en solid grund att stå på. Hon bidrar med en dimension som ofta kommer i skymundan och därför är Under the Sky We Make ett solitt tillskott i klimatlitteraturen. Är den inte under översättning till svenska bör det göras omedelbart (jag kan göra det, bara hör av er). Bokens dedikation säger i princip allt:

To 2030. I hope we did right by you.

Show 1 footnote

  1. ”It’s warming. It’s us. We’re sure. It’s bad. We can fix it.”

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!