A Buzz in the Meadow

a-buzz-in-the-meadow

Dave Goulson
255 s. Vintage Books, 2014 (2014)


Det bästa och kanske mest oväntade jag läste under förra året var A Sting in the Tale (2013) av entomologen Dave Goulson (f. 1965). Över ett par hundra vindlande sidor får vi där lära känna humlornas i många fall hemliga värld samtidigt som vi förälskar oss i ängen. Mot slutet av A Sting in the Tale berättar Goulson om hur han köpte en gård i Frankrike, Chez Nauche, och anlägger sitt eget insektsparadis. I uppföljaren, A Buzz in the Meadow (på svenska Galen i insekter) är spannet bredare, men tar i mångt och mycket avstamp på den franska landsbygden.
     A Buzz in the Meadow är uppdelad i tre delar. Den första liknar i mångt och mycket A Sting in the Tale i att den gör nedslag i olika delar av den rika faunan och begränsar berättelsen till den lilla delen. Aldrig har jag läst med sådant intresse om slåttergräsfjärilen, för att ta ett exempel. Den andra delen vidgar fokuset något och beskriver de större mönstren i naturen, mönster som vi på någon nivå är medvetna om men som kan te sig en aning abstrakta för den som är oinsatt. Ett sådant exempel är de insekter som stjäl blommornas nektar utan att ta med deras pollen. Vilka konsekvenser har det för blommorna och vilka har det för insekterna?
     Den tredje och sista delen är den allvarligaste och behandlar frågor om vad som händer när arterna decimeras och hur inavel och insektsbekämpningsmedel kan göra stor skada utan att för den delen ta direkt död på arterna. Och förstås, vad människan utsätter sig och omgivningen för. Först här hittar vi också det närmaste en programförklaring vi kommer:

This book is intended to inspire, to encourage everyone to cherish what we have, and to illustrate what wonders we stand to lose if we do not change our ways. Biodiversity matters, in all shapes and forms. Conservation is not just about Javan rhinos and snow leopards; it is just as much about bees and beetles, flowers and flies, bats and bugs.

För mig lyckas Goulson. Hans berättarglädje och kunnighet smittar av sig och jag blir kanske ingen entomolog, men titta och tänka efter kommer jag allt göra. Att prioritera biologisk mångfald är något som måste ske på nationell och global nivå, men de dagar man inte orkar trycka på kan man skapa öar och oaser för livet att slå rot.
     Även om den glada överraskningen som infann sig med föregångaren uteblir tycker jag ändå att A Buzz in the Meadow når upp till mina högt ställda förväntningar och på samma sätt bryter ner alla eventuella barriärer mellan mig och småkrypen. Det gör mig inte det minsta.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!