A Book of Migrations

a-book-of-migrations

Rebecca Solnit
237 s. Verso, 2011 (1997)


Irland var ett av de europeiska länder som råkade värst ut när banker och ekonomer knuffade ut världen i ekonomisk kris och det var ändå bara senaste kapitlet i en lång historia av fattigdom som landet drabbats av. När Rebecca Solnit (f. 1961) besöker sina äldre släktingars hemö i mitten av 1990-talet är det många av de tidigare kapitlen hon återger.
     A Book of Migrations är väldigt mycket vad dess titel anger. Den fattigdom och den frihetslängtan som funnits på ön har lett generationer att flytta därifrån, huvudsakligen till Storbritannien och USA, i hopp om ett bättre liv. Om de fann det eller inte förtäljer inte historien, men att vara irländare tycks vara av vikt, för Solnit själv (tillsammans med många, många andra, kan man anta) har förärats med ett irländskt pass i egenskap av tredje generationens amerikansk-irländare. Det inte bara förpliktar att resa dit, utan underlättar det även avsevärt.
     Hon föresätter sig att vandra utmed öns västkust och hon märker snart att hennes uppväxt i Kalifornien, glömskans huvudstad enligt henne själv, inte har mycket gemensamt med de hon möter. Det religiösa, vare sig det är det katolska eller det som trängdes ut när kristendomen kom, har en stor plats i det irländska medvetandet. För Solnit är det lättare att åberopa hennes judiska del av familjen än den ateistiskt irländska. En mindre nogräknad författare hade sett ner på dem, men det ligger inte för henne. Hon försöker alltid förstå.
     Som vanligt rör sig Solnit skickligt och till synes sömlöst mellan en rad olika ämnen: Irlands frihetskamp, svält och fattigdom, Ulysses (går det att skriva om Irland utan att nämna James Joyce?), musik, religion och förtrycket av pavee, Irlands resandefolk. Mycket av det senare går förstås igen nu när förtrycket av romerna blir synbart i offentligheten. Bristen på bofasthet ses hos dem som en svaghet, medan ungdomar i andra kulturer uppmanas att jobba eller plugga ett år utomlands. Återigen ser vi att kontrasten är stor på vad som värderas hur.
     A Book of Migrations blir till slut en bok om att förflytta sig (överraskande nog!), ensam eller som grupp, med Irland som fond. I jämförelse med Solnits andra böcker tillhör den här de svagare, men trots det är det en fantastisk lektion i hur man bör betrakta världen.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!