Till kulturvetenskapens lov

Jag har läst kulturvetenskap vid Linköpings universitet. Vettigheten i den utbildningen ifrågasätts med jämna mellanrum (oftast från Svenskt Näringslivs generel...

Mer publicitet om Om essäer

Linköpings universitets nyhetsredaktion LiU-nytt har intervjuat mig angående Om essäer. Intervjun återfinns här: Några minuter med… Martin Ackerfors Det v...