Jack Werner — Ormen Friske

Jack Werner, inläst av Ludvig Josephson
7 h 27 min. Albert Bonniers förlag 2022 (2022)


Sommaren 1950 gav sig en besättning på 15 frisksportare ut på en seglats mot det krigshärjade Europa i vikingaskeppet Ormen Friske. Vissa hävdade att företaget var dömt att misslyckas, och mycket riktigt förliste skeppet utanför Helgoland i Tyska bukten, men omständigheterna kring skeppsbrottet är höljda i dunkel. Tills nu? Journalisten Jack Werner (f. 1989) sökte en anledning att få göra lite traditionell research och fann … Ormen Friske.
     Det är svårt att hitta en naturlig startpunkt i berättelsen om vikingaskeppet och dess besättning, men i centrum står, helt klart, expeditionens ledare Sten Schröder. Schröder var ledare för Frisksportförbundet under många år, men var också en visionär ledare i mycket högre grad än en organisatoriskt och efter hand manövrerades han bort från makten bland frisksportarna. Ormen Friske var, för Schröder, en sista chans att återvinna det anseende vars sista korn var på väg att rinna honom ur händerna. Driven av prestige var det helt enkelt omöjligt för honom att styra åt ett annat håll.
     Efterkrigstidens föreningsliv tycks ha varit ett ormbo och lika mycket som besättningens öde engagerar så fascineras jag över hur motståndet mot expeditionen formulerades. Frisksportarna var inte bara hurtiga gymnaster, de var dessutom, liksom Hitler, vegetarianer och vegetarianer, det vet man ju, är undermänniskor vilka omöjligt kan få i sig den näring som krävs för att föra fram ett vikingaskepp på ett stormande hav. Om det är Werners blick som låter den aspekten ta sådan plats eller om misstänkliggörandet av vegetarianer var så utbrett som det verkar låter jag vara osagt.
     Werners Ormen Friske påminner en hel del om Bea Uusmas fantastiska undersökning av Andrées luftfärd mot Nordpolen, Expeditionen (2013), även om Werner tar sig an besättningens öde journalistiskt. När liken började flyta i land var intresset att utreda olyckan mycket svalt. Det var lättare att skylla på undernärda vegetarianer än att undersöka huruvida skeppet hamnat i ett bombregn under de Allierades övningar. Vilken diplomatisk kris skulle inte detta kunna leda till? Werner är hängiven materialet och liksom i många andra liknande berättelser blir Ormen Friske kanske mer en berättelse om berättelsen än en historia med tydliga svar. Det gör inget, det är ändå en alldeles oemotståndlig bok om många (inte uteslutande men övervägande) manliga (okej, låt oss säga mänskliga1 brister.

Show 1 footnote

  1. Fast mest manliga.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!