Om drömmar och rastlöshet

Kultur i allmänhet, litteratur i synnerhet, minnen och motstånd, föräldraskap, förändring och tidens gång. Vitt skilda ämnen samsas innanför dessa pärmar, allt med personlig prägel.

Martin Ackerfors har skrivit bortåt 900 000 ord på sin blogg, www.ackerfors.se, sedan starten 2003. För första gången kommer här ett urval av texter i tryckt form i och med webbplatsens artonårsjubileum.

Köp ditt exemplar via butiken, i välsorterade boklådor eller direkt från mig.