Timothy Snyder — On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century

Timothy Snyder
126 s. The Bodley Head 2017 (2017)


Finns det ett vaccin mot tyranni? När ledare med sådana anspråk nu på allvar spänner musklerna och nazister återigen tågar här och var i världen är det lätt att låta hoppet urlakas. Någon som inte låter sig förtvivlas är den amerikanske historikern Timothy Snyder (f. 1969) som i den lilla On Tyranny1 med stöd av 1900-talets händelser erbjuder tjugo saker alla kan göra för att göra motstånd.
     On Tyranny är visserligen tydligt riktad till en amerikansk publik och med Donald Trump i åtanke, visserligen aldrig nämnd men heller inte glömd, men många av tipsen är, som ni ser, direkt överförbara till Sverige:

1. Lyd inte i förväg
2. Försvara institutionerna
3. Akta dig för enpartistaten
4. Ta ansvar för hur världen ser ut
5. Håll yrkesetiken högt
6. Akta dig för paramilitärer
7. Besinna dig om du måste bära vapen
8. Skilj dig från mängden
9. Var aktsam om språket
10. Tro på sanningen
11. Undersök
12. Ta ögonkontakt och håll samtalet i gång
13. Arbeta aktivt i politiken
14. Bygg upp ett privatliv
15. Ge bidrag till goda ändamål
16. Lär av likasinnade i andra länder
17. Spetsa öronen efter farliga ord
18. Bevara ditt lugn när det otänkbara händer
19. Var patriot
20. Var så modig du kan2

Dessa punkter beläggs sedan med exempel från i huvudsak Nazityskland, Sovjetunionen och Tjeckoslovakien, vilket å ena sidan hade kunnat vara bredare, å andra sidan räcker gott och väl i sammanhanget. I grunden handlar det om att var och en behöver vara en mer deltagande samhällsindivid som tar ansvar för att de som valts inte gör som de behagar, som tar ansvar för att lära känna människor och tar ansvar för att inte ge vika när tyranniets symptom ger sig till känna. Beskrivet så här ter det sig enkelt, vilket det naturligtvis inte är.
     På så sätt är On Tyranny kanske lite väl tunn för den som förväntade sig en djupgående beskrivning av tyranniets metoder, men det är samtidigt inte det just den här boken är till för (där förutsätter jag att Snyders andra böcker har mer att bidra med). Istället har On Tyranny samma kraft och relevans som Chimamanda Ngozi Adichies We Should All Be Feminists (2012) eller Amos Oz Hur man botar en fanatiker (2006) som båda delades ut till elever, vilket även vore ett rimligt öde för On Tyranny. Konkreta åtgärder, tydligt underbyggda. Inget vaccin kanske, men en ögonöppnare och en inbjudan att inte ge upp på förhand.

Show 2 footnotes

  1. Nyligen utgiven även på svenska med titeln Om tyranniAlbert Bonniers förlag.
  2. Listan är innehållsförteckningen från svenska översättningen.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!