Österhavets otämjda riken

Produkt: Österhavets otämjda riken
Produktlinje: Mutant: Undergångens arvtagare, Järnringen
Författare: Måns Broman, Mattias Johnsson, Peter Lexelius, Petter Bengtsson, Peter Larsson, Thomas Johansson och Henrik Örnebring
Omfång och format: 117 sidor US Letter, limbunden hårdpärm
ISBN: 978-91-975723-4-7
Cirkapris: 249 kronor

I Österhavets otämjda riken får vi reda på vad som gömmer sig på, runt och under Österhavets vilda havsyta.

Österhavets otämjda riken känns som en frisk fläkt i mutantvärlden. I modulen expanderas spelvärlden ytterligare åt öster så att den även inbegriper området närmast runt Österhavet (alternativversionen av Östersjön, förstås). Boken inleds med en introdutkion till Österhavet samt regler för hur båtar ska hanteras i Mutant: Undergångens arvtagare. Reglerna i sig är inte revolutionerande men inte heller dåliga, de är snarast det som förväntas av dylika regler till spelet. Även om många säkert kan tänkas använda reglerna är det knappast det intressanta(ste) med Österhavets otämjda riken.

Nej, det som väcker min nyfikenhet är beskrivningarna och inspirationen jag förväntas få. Med stor uppfinningsrikedom och fantasi beskrivs, förutom Österhavet i sig själv, sex stycken områden med en mängd ytterligare platser att besöka på rollpersonernas resor. De flesta kapitlen är bra och användbara men ett fåtal känns inte helt genomtänkta (och kanske hade Pråjsia som nu publiceras i Fenix passat bättre i Österhavets otämjda riken?). Överlag ges dock mycket matnyttig information som inspirerar mig till att använda det som skrivits men även till att utveckla egna idéer. Den informativa världsbeskrivningen varvas med konkreta äventyrsuppslag och rollpersoner. I sista kapitlet finns ett kampanjuppslag som är riktigt bra för att visa upp hela Österhavet samtidigt som jag verkligen blir sugen på att använda det. Mycket bra.

Det är egentligen bara två saker som inte är bra. Det första är att det är väldigt tydligt att det är olika författare till kapitlen. De är inte enhetliga och har olika nivå på språk och stämning. Kontrasterna mellan delarna är kanske inte så stora när man använder modulen och bör inte märkas alls om man spelar efter den, men när man läser pärm till pärm är det jättetydligt.

Det andra som inte är så snyggt är alla korrekturmissar och slarvfel. Jämfört med Hindenburg som i mina ögon känns väl genomarbetat är det nästan katastrofalt. Det är vid en snabb tillbakablick en korrekturmiss per uppslag, allt från stavfel till inkonsekvenser och feedback-kommentarer som inte blivit borttagna vid redigering. Det förtar tyvärr en del av den i övrigt mycket bra bilden jag får av Österhavets otämjda riken.

Utseendet är det sedvanliga, mycket snygga Mutantutseendet som hängt med sen första Undergångens arvtagare-boken kom ut. Bilderna är som vanlig läckra även om det i den här modulen inte finns några helsidesbilder i färg.

Helhetsintrycket av Österhavets otämjda riken är att det är en modul som behövs för spelvärldens skull. Trots att den innehåller slarvfel så är den både användbar och inspirerande vilket torde vara ett gott betyg för en modul som Österhavets otämjda riken. Den är en given skatt för Mutant-spelgrupper.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!