Ylva Carlsdotter Wallin — Så skriver du för unga

Ylva Carlsdotter Wallin
200 s. Ordfront 2013 (2013)


Jag har sedan en tid funderat på att skriva böcker för barn. Då föll det sig naturligt att lägga vantarna på Ylva Carlsdotter Wallins (f. 1964) Så skriver du för unga. Kanske skulle det i den finnas mer specifika tips än de från andra handböcker och skrivarkurser. Svaret, upplever jag, är tyvärr nej.
     Carlsdotter Wallin inleder boken med att ringa in barnboksformen och placera den i ett historiskt perspektiv. Det är intressant att följa linjerna från folksagor till moderna barnberättelser och hur de förändrats allt eftersom barn allt mer ansetts ha särskilda behov och perspektiv att ta hänsyn till. Det är skillnad på barn- och vuxenlitteratur, men frågan är dels om den är det vi tror och dels vad man gör med den.
     Här, samt i kapitlen kring bilderböcker, kommer bokens utgångspunkt helt till sin rätta. Dessa ger insikter jag inte känner igen.
     Övriga boken är däremot ganska lik handfasta handböcker på skrivande, oavsett målgrupp. Även om hon drar kunskaperna ur sina egna erfarenheter som författare är hennes tips, råd och skrivövningar i princip samma som går att känna igen från andra böcker. Bara de barnboksvinklade exemplen är särskilda för Så skriver du för unga. Hur man gör synopsis, hittar rutiner för skrivande eller skriver ett följebrev tycks inte skilja sig nämnvärt åt.
     Det gör att Så skriver du för unga lätt kan kännas redundant om du redan läst otaliga handböcker eller betat av ett par skrivarkurser. Stoffet är detsamma. Om du däremot är i början av ditt skrivande och inte hunnit ta dig igenom allt detta tidigare kan Så skriver du för unga vara en mycket bra och uttömmande bok att börja med.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!