Det måste finnas en väg ut ur det här samhället

Originaltitel: Det måste finnas en väg ut ur det här samhället
Författare: Göran Greider
Utgivningsår: 2010
Tryckår: 2010
Originalspråk: Svenska
Sidantal: 296
Förlag: Ordfront
ISBN: 978-91-7037-492-0

Det är inte en slump att Göran Greiders Det måste finnas en väg ut ur det här samhället fått första maj som recensiondatum, samtidigt är det märkligt att någon som ter sig så vilsen i kollektivet placeras så stereotypt. Ett av Greiders många problem i den självutlämnande redogörelsen är hans vänstermedvetande som å ena sidan drömmer om ett jämlikt samhälle med medmänsklighet och tillit, å andra sidan inte riktigt känner sig hemma i det kollektiv som marxismen och socialismen oundvikligen strävar mot. Paradoxen är han inte ensam om, många av de marxister han skriver om – Theodor Adorno, Rosa Luxemburg och Rudolph Meidner, för att ta några exempel – påstås ha haft samma problem. Jag tilltalas av det lärda och samtidigt osäkra perspektivet.

Det måste finnas en väg ut ur det här samhället är uppdelad i tre delar, den första delen är främst självbiografisk och handlar om hur Göran Greider blev Göran Greider. Om Vingåker och fabriker och 1970-talet och att det kanske var bättre för eller åtminstone mer uthärdligt. Det är väldigt ärligt, väldigt problematiserande och oväntat väldigt intressant. Att Göran Greider, som ibland blir sinnebilden av en socialist (om man inte räknar de självsäkra och övertygade 14-åringarna i Ung Vänster), är så ambivalent och så kritisk är på något sätt inspirerande. Jag söker inga svar, däremot känner jag igen mig i samtidsförvirringen.

De andra två delarna handlar om den ekonomiska krisen och klimathotet, hur vi hamnat i dem och hur vi ska ta oss ur dem. Det är uppenbart att det är överkonsumtion och girighet som försatt oss i problemen, men det är inte lika uppenbart att det är tillväxt och kapitalism som ska ta oss ur det. Göran Greider hävdar – inte helt utan fog, kan man tänka – att ett jämlikt samhälle är det som är att föredra för att rädda vår planet och civilisation. Visionerna är delvis utopiska, visst, men när inga andra sätt fungerar (eller var klimatmötet i Köpenhamn ett bevis för motsatsen?) är det kanske värt att tänka om kring utopierna. Är man övertygad om sina egna ståndpunkter kommer Det måste finnas en väg ut ur det här samhället bara att irritera.

Göran Greiders idéer är inte den stora behållningen med Det måste finnas en väg ut ur det här samhället. De är intressanta, tänkvärda, men kommer lite i andra hand. Det är hans självbiografiska inslag och sättet han presenterar det hela på. Han skriver mycket bra, formulerar sig på ett sätt som borde imponera på de flesta och han är så delaktig i sin bok att man nästan kan höra honom läsa upp orden medan ens ögon löper över sidorna. Närvaron är enorm och, trots allt, mycket tilltalande. Det måste finnas en väg ut ur det här samhället är en intressant bok som för mig väcker många frågor och där även svaren kan läsas med vissa frågetecken.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!