Valet 2006 – Miljöpartiet

Artikel med anknytning till Inför valet 2006.

Det var en ruggig dag i februari och jag satt och glodde på en reprisering av OS-hockeyn. Då trillade det in ett mail om ett projekt jag trodde jag var klar med.
Till min stora glädje och häpnad hade jag fått ännu ett svar på mina partifrågor, den här gången var det Miljöpartiet som hade svarat, inte bara på mailet utan även på de frågor jag hade ställt.
Det kändes skojigt även om svaret var lite sent (milt uttryckt, men jag är snäll). Den som väntar på något gott, och så vidare…

Hej Martin, och tack för ditt mejl. Här är mina svar utifrån miljöparitets
politik.

Det finns också andra sätt att få svar om du har vanliga frågor, t.ex. om
vilken politik vi har på olika områden. Besök då vår hemsida www.mp.se och
klicka på fliken Grön politik eller använd sökmotorn. Där finns det mesta
av vårt material i olika frågor.

Hur ställer sig Miljöpartiet till nedläggningen av en rad olika sjukhus
och sjukhusavdelningar, då främst akut- och BB-avdelningar?

I vissa fall kan det vara rimligt att lägga ner enskilda sjukhus eller
sjukhusavdelningar, men vi är kritiska till den trend som finns med allt
fler nedläggningar. Närsjukvården är en väldigt viktig service till
medborgarna som också räddar liv och kan spara pengar på lång sikt.

Vad ska Miljöpartiet göra för att kraven högskoleprogrammen har ska
spegla det man faktiskt behöver kunna för att utbilda sig och arbeta inom
programmets yrkeskår?

Vi vill avskaffa betygen och ersätta med personliga omdömmen och väl
anpassade inträdesprov till utbildningar där man måste göra ett urval. Det
är helt orimligt att betyget i idrott ska avgöra om en person kan komma in
på en utbildning där det är helt oväsentligt.

Hur ställer sig Miljöpartiet till de ökade priserna på att förflytta sig,
både privat (bensin, skatt, etc) och kollektivt?

Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att skapa en mer hållbar
transportpolitik. Genom att göra det billigt med förnyelsebara bränslen
och kollektivtrafik och lite dyrare med fossilbränslen så kan man på ett
bra sätt skapa en miljövänligare trafik. Vi vill dessutom använda de
miljöskatter som staten får in till att sänka skatten på ett sätt som
gynnar låg- och medelinkomsttagare.

Vad ska Miljöpartiet göra för att minska pressen på 14-15-åringarna när
de väljer gymnasieprogram och därmed mer eller mindre spikar sin framtid?

Det ska bli lättare att vidareutbilda sig även som vuxen. Vi kan också
tänka oss att införa lärlingssystem som ger unga människor en möjlighat
att prova på olika yrken och därefter fundera vidare på vad de vill göra.

Vad ska Miljöpartiet göra för att de bäst lämpade för ett yrke ska få
behålla jobbet vid varsel, och inte som idag – de som arbetat längst? Ett
problem som jag själv stött på främst i skolan.

Vi tycker att det är viktigt med anställningstrygghet och det gör också
att det blir svårt för företag att sparka medarbetare hur som helst. När
det gäller mindre företag kan vi dock tänka oss att införa lite mer
flexibilitet och har drivit igenom att företag med under tio anställda ska
kunna undanta två nyckelkompetenser som inte behöver sparkas även om de
anställdes sist. Det gäller om företaget har arbetsbrist och den som får
gå har förtur till jobben när företaget nyanställer.

Vad anser Miljöpartiet om äktenskap mellan homosexuella, adoption för
homosexuella och övriga rättigheter homosexuella inte har i dagens
Sverige? (Homosexuella män får inte ge blod, till exempel)

Vi tycker inte att lagen ska diskriminera någon för dess sexuella
läggning. Homosexuella ska kunna prövas för adoption, ha samma juridiska
möjligheter som heterosexuella par och kunna ge blod till exempel.

Vad anser Miljöpartiet om hetsjakten på nätpirater och de medel
motståndarna använder i sin måttligt lagliga krigsföring mot
piratkopieringen?

Vi tycker att det är viktigt med personlig integritet och tycker att det
ska vara olagligt för enskilda aktörer att registrera fildelare. Vi tycker
dessutom att det ska vara lagligt att kopiera musik för privat bruk, men
inte att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan
upphovspersonens godkännande.

Hur ska Miljöpartiet gå till väga för att göra plats för all kultur på
den inavlade marknaden i Sverige som skivbolagen nu kontrollerar?
Kulturen är trots allt en stor del av samhället?

Vi vill stödja gräsrotskultur hellre än elitkultur och vill stärka
artisters och konstnärers ställning gentemot stora bolag.

Vad ska Miljöpartiet göra för att hjälpa de som flyr till Sverige från
krig och svält och för att de ska känna sig välkomna här?

Vi vill ha en humanare och generösare flyktingpolitik. Vi vill öka
integration och underlätta för invandrare att etablera sig på
arbetsmarknaden genom att få jobb eller starta eget. Vi vill använda
positiv särbehandling för att motverka den negativa särbehandling som vi
har med dagens diskriminering.

Vad anser Miljöpartiet om Sveriges redan kraftigt nerbantade försvar?

Vi vill ställa om till ett mer realistiskt civilt försvar istället för att
fösvara oss mot ett militärt invasionshot som är ett mycket mindre hot mot
rikets säkerhet idag.

Vad anser Miljöpartiet om Sveriges inkonsekvens med myndighetsålder
jämtemot alkohollagstiftningen i samband med införsel av sprit och inköp
från Systembolaget?

Vi vill inte sänka åldersgränsen på systembolaget eftersom den är en del
av den restriktiva alkoholpolitik som gjort att vi har mcyket mindre
alkoholproblem än resten av europa. Vi vill återinföra rimliga
införelsekvoter för att Sverige ska kunna föra en självständig
alkoholpolitik.

Var står Miljöpartiet i frågan om USAs ”krig mot terrorismen”?

Vi tror på att förebygga, inte bomba.

Var anser Miljöpartiet att varje människas frihet att uttrycka sig slutar
och medmänniskans rättighet att inte bli förolämpad börjar? (Åke Greens
predikan, till exempel)

En människas frihet ska inte inskränka på en annans frihet. Att till
exempel hetsa till våld mot homosexuella minskar människors frihet och ska
inte vara lagligt.

Vad anser Miljöpartiet om kärnkraften och dess avveckling istället för
utveckling?

Kärnkraften är en dyr, farlig och icke förnyelsebar energikälla som inte
kan vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Den ska avvecklas.
Det är utveckling för oss.

Hur ska Miljöpartiet se till att det är lika lön för lika arbete som
gäller på arbetsmarknaden?

För att få balans mellan könen så är det ett viktigt att bryta upp
traditionella könsmönster på arbetsmarknaden. Det behövs tydliga och
skarpa lagar mot all typ av lönediskriminering.

Hur ställer sig Miljöpartiet till att nynazistiska rörelser får
tillåtelse att demonstrera och dessutom polisskydd?

Demonstrationsrätten är viktig, och det är ingentling vi vill tumma på.
Däremot så bahövs det bättre åtgärder mot de som hetsar mot folkgrupp. Vi
har också varit kritiska till hur polisen ibland behandlat demonstratione
mot främligsfientlighet på ett allt för våldsamt sätt.

Hur ställer sig Miljöpartiet till EU, gemensamt försvar och eventuella
samarbeten för att balansera makten i världen?

Vi är emot EU och ett gemensamt försvar. Det behövs allianser mellan rika
och fattiga i världen, inte elitsamarbeten mellan de rikaste länderna.

Vad anser Miljöpartiet om den allt minskande integriteten för varje
enskild individ, genom mer omfattande övervakning på en rad olika sätt?

Vi är motståndare till de datalagringsdirektiv och den utökade buggning
som socialdemokraterna och Thomas Bodström drivit igenom. Personlig
integritet är väldigt viktig och det finns många exempel på hur
registrering har använts felaktigt.

Med ovanstående frågor som underlag, varför ska jag lägga min röst på
Miljöpartiet i rikdags-, landstings- och kommunvalet?

För att du håller med om merparten av ovanstående, eller åtminstone de för
dig viktigaste frågorna. Gör du inte det, så ska du överväga att rösta på
något annat parti. Vi står upp för humanistiska värderingar och vill bygga
ett långsiktigt samhälle.

Tack på förhand och lycka till i valrörelsen!

Tack, och ursäkta det sena svaret.

Vänligen, Johan Schiff
Miljöpartiet de Gröna

I sexan, inför valet 1998 måste det ha varit, hade vi ett skolval på den grundskolan jag gick på. Jag, precis som 40% av skolans elever röstade på Miljöpartiet. Jag har för mig att Kalle Anka-partiet fick lika många röster som Kristdemokraterna. Två.
Om någon hade frågat mig då vad jag skulle ha röstat på om jag hade haft rösträtt så hade jag nog svarat Miljöpartiet utan att tveka. Hade någon frågat mig om det i förra veckan hade jag nog utan tvivel svarat att Miljöpartiet inte var aktuellt. Men nu är det inte för åtta år sen. Inte ens i förra veckan. Nu är nu och rösterna ska läggas i höst.

Miljöpartiet är ett ganska svårt parti. Ibland är de väldigt bra och skulle kunna stå för mina tankar, i andra frågor är de så långt ifrån mig det om möjligt går. Det är en konstig balansgång, men en sak ska de ha beröm för. De känns ärliga.
Just de här svaren på mina frågor gav mig dock lite nya vinklar av Miljöpartiets politik. Det känns bra och mer rättvist på något sätt.

Skillnader från mig och mina åsikter får man nog ta vilket parti man än väljer att ge sin röst, och Miljöpartiet är ändå vettigare än många andra.
Med det sagt är Miljöpartiets största fel att en röst på dem är en röst på Socialdemokraterna som styrt det här landet taffligt, minst sagt, så länge jag kan minnas. Tyvärr, måste jag ändå säga.

Jag är hur som helst glad för svaren och glad för att jag fick möjlighet att värdera Miljöpartiet utifrån mitt perspektiv.
Tack så jättemycket, Miljöpartiet.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52 (eller köp en bok från bokönskelistan åt mig). Tack! <3

Första besöket?

På Ackerfors.se finns över 1 600 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Relaterat

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!