Birger Schlaug — Vad ska vi med samhället till?

Birger Schlaug, inläst av Håkan Julander
10 h 29 min. Verbal förlag 2020 (2020)


Att företrädare för politiska partier, i synnerhet partiledare (eller som i detta fall, språkrör), vill göra bokslut är knappast konstigt. Partipolitik kan te sig styltigt och svårt att göra sin egen röst hörd i och även om dessa personer haft makten att forma politiken är de sällan envåldshärskare. För Birger Schlaug (f. 1949) var jag lite för ung för att ta in hans gärning som språkrör för Miljöpartiet när den, så att säga, var aktuell, men jag har sedan länge uppskattat det jag hört och sett av honom när han tagit av sig den rocken. I boken Vad ska vi med samhället till? redogör han för sin syn på, ja, i princip allt.
     Ekonomi, främlingsfientlighet, medicin, globalisering, miljö, ökade klyftor, liberalism och mycket, mycket annat ryms inom ramarna för Schlaugs bok. Det mesta tycks dessutom hänga ihop. De ekonomiska villkoren påverkar miljön och ojämlikhet, ojämlikheten påverkar hälsa och banden mellan människor, när banden mellan människor luckras upp blir det gemensamma, samhället, lidande. Kanske något helt annat. ”Tillväxt, arbetslinje och krigskultur måste ersättas med balans, livslinje och fredkultur” är bottenplattan han står på.
     Schlaug är kunnig och modig när han binder samman de insikter han fått under sin tid i politiken och därefter. Det är synd att säga att han helt stryker mig medhårs, för det är ibland jag inte håller med honom, men det finns ändå en grundläggande visionär ådra jag sympatiserar starkt med. Det samhället vi har idag knakar i fogarna. Fascism som snart inte kan beskrivas som gryende längre och en ojämlikhet som bara växer kommer kräva en omförhandling av samhällskontraktet. Vilka ska det gälla och på vilka villkor? Vad ska vi med samhället till? bör här kanske främst ses som en uppmaning för progressiva röster att inte låta möjligheten att forma framtiden rinna ur händerna, en påminnelse om vad som är viktigt. Det, om något, är just vad som behövs även om det i Vad ska vi med samhället till? blir lite spretigt.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!