Om ”tjejsamla” och hur 2012 års nyordslista kan förbättras

Med anledning av Språkrådets nyordslista där det något kontroversiella ”tjejsamla” (att inte samla maniskt, typ) fick plats, framkom det att ordet härstammade från en krönika i Gotlands Allehanda (”Något som alltid fascinerat mig är samlande”). Att det var enda tillfället det använts tycktes inte hindra Språkrådet från att ge det oväntad och oförtjänt uppmärksamhet. Det kan tyckas problematiskt att ett sådant genusproblematikscementerande (vilket kanske kan bli ett nyord det med?) ord får utrymme, vill jag mena, men nu är skadan skedd. Således hoppas jag genom nedanstående mail som jag skickat till nyord@sprakradet.se kunna hjälpa Språkrådet att förbättra listan till 2012 års version.

Hej!

På förekommen anledning och efter diskussionerna kring ”tjejsamla” föreslår jag att ordet ”lokaltidningskaraktär” läggs till 2012 års nyordslista, som en beskrivning av ”något insignifikant som får oväntad, oförtjänt och överdriven uppmärksamhet, exempelvis ’tjejsamla'”.

Allt gott,
Martin

Jag menar, Språkrådet kan ju inte ”tjejsamla” ord till nyordslistan. Det ska ju göras ordentligt.

(För övrigt, läs intervjun där redaktören Birgitta Lindgren försvarar ”tjejsamla”: ”’Tjejsamla betyder att man nöjer sig med några stycken'”.)

***

Liten uppdatering. Efter en diskussion med Språkrådet på twitter (@Sprakradgivning) enades vi om att det var bra att diskutera språket för att få ett mer könsneutralt språk, men på frågorna om de 1. ansåg att det var deras uppgift att starta den debatten och 2. ansåg att nyordslistan var rätt forum att starta den i, ville de inte alls svara med annat än följdfrågan om vad jag ansåg deras uppgift vara. Jag hoppas att svar kommer.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

4 Comments

  1. Hej ! Verkligen trevlig blogg tycker jag , den skall jag följa!
    Vad skulle du säga att jag gör? tjejsamlar jag eller är jag en manisk samlare? Jag skall samla 20 000 pantburkar se mer på pantkungen.blogspot.com

    Hoppas på svar!
    Pantkungen

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!