En revidering av några verb

Nedan följer några språkliga iakttagelser. Se den här artikeln som en satirisk samtidsskildring anno 2012. Att köpa är Att fynda Jag hörde några personer på en ...