K. M. Weiland — Outlining Your Novel

K. M. Weiland
177 s. PenForASword Publishing 2011 (2011)


När jag skriver är det inte alltid jag har en plan. Dessa recensioner bankar jag ur mig, ett ord i taget, och Gudsförgäten skrev jag mer eller mindre från början till slut utan synopsis eller disposition (och kanske blev resultatet därefter). I hopp om att hitta fler verktyg för mitt skrivande skaffade jag mig Outlining Your Novel av K. M. Weiland.
     Weiland beskriver sin synopsisprocess ingående. Hon motiverar varför hon lägger så mycket arbete på det (att det är som att följa en karta istället för att irra fritt) och ger konkreta råd på verktyg att använda, frågor att ställa sig och hur svaren sedan kan fogas samman till en helhet. På det sättet är Outlining Your Novel en mycket användbar bok och det går att bara med hjälp av den sätta sig och skissa upp sitt arbete från början till slut.
     Och jag tilltalas av tanken. Inte för att jag tror att det är lika svartvitt som hon låter påskina, men hon säljer sin idé och det får man ta i beaktande. Däremot märker jag själv stor skillnad på hur det är att skriva när man vet redan innan vad man ska göra och när man måste uppfinna det under tiden. Att det tog flera år att skriva Gudsförgäten jämfört med att jag skrev två tredjedelar av min klimatångestroman på några månader är om inte annat ett bevis. I det senare fallet hade jag en lista med scener jag ville ha med, de korta stunder jag hade för skrivande kunde jag bara välja från listan och banka på. Det är det jag tänker mig att Weilands metoder gör synnerligen bra för berättelser som har tydligare struktur och mindre verklighetsanknytning.
     Weiland har givit ut en rad romaner, men innan jag fick tips om Outlining Your Novel kände jag inte till henne. Månne är det så att hennes sfär och min inte har särskilt mycket gemensamt, men det är ändå intressant att ta råd av någon vars framgång med råden inte är uppenbar1 och där ingen av de hon intervjuar mellan kapitlen är bekanta överhuvudtaget. Ändå tycker jag att Outlining Your Novel (i synnerhet i kombination med nyligen recenserade Into the Woods (2013) har potential att ge mycket till den som vill strukturera sitt skrivande.

Show 1 footnote

  1. Lite som att jag såg någon (för mig som bibliotekarie okänd) marknadsföra en kurs om hur man skriver framgångsrika romaner. Det kan för all del vara så att jag inte har koll – vem har ens koll på allt? – men det finns ändå ett glapp där jag tycker är talande för skrivbranschen av idag.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!