Ali Smith — There but for the

Ali Smith 357 s. Penguin Books 2012 (2011) Säg att du möter en person, du känner hen inte men ändå lyckas hen göra ett intryck på dig som du har svårt att skaka...