Donald Antrim — Elect Mr. Robinson for a Better World

Donald Antrim
164 s. Granta 2013 (1993)


Dystopier finns i alla färger och former, lågmälda och bombastiska, totalitära eller apokalyptiska, men i Donald Antrims (f. 1958) roman Elect Mr. Robinson for a Better World är det konsekvenserna av dem amerikanska drömmen som lägger grunden. Tanken att varje människa är sin lyckas smed och att staten gör bäst i att hålla sig undan är exakt vad som får denna värld att erodera till ingens direkta sorg. Ingen mer än huvudpersonen Pete Robinson, möjligen.
     Pete är en uppsagd lärare som trots det har ambitionen att driva skola. Hemma, tillsammans med sin fru, på eget initiativ, eventuellt för att lägga grunden till någon form av valkampanj när ni ”borgmästare” (eller motsvarande) ska väljas. Det är inte helt lätt, i synnerhet inte med tanke på hans instabila läggning, men det är svårt att nå fram med idén när folk är upptagna med att gräva vallgravar med olika farligheter i botten, eller med att föra mineringskrig i den lokala parken. Inte ens hans frus ritualer att bli en tofsstjärtfisk kan störa hans planer.
     Det finns en scen som på många sätt ringar in stämningen i Elect Mr. Robinson for a Better World. Pete ska hämta böcker i parken, böcker som, på hans något överilade förslag, ska användas för minröjning. Han och andra av bygdens herrar dricker öl och kastar Oxford English Dictionary ut i grönskan i hopp om att träffa någon trampmina, de dricker öl och konverserar. Kanske, tänker Pete, är det inte så illa att böcker används till detta om det kan bygga gemenskap istället för att bygga kunskap i ensamhet. I den våldsamma världen som blivit är det oklart vad som är kärnvärdet, någon form av fritt formad gemenskap kanske, men samtidigt är minorna utlagda av grannar som inte tolererar varandra.
     Elect Mr. Robinson for a Better World är rolig och hemsk i ungefär lika delar, ingen fantastisk roman, men helt okej, och jag tänker mig att den nog är skriven för lärare, som någon form av … tröst? … eller åtminstone ventil, när tillvaron känns motig. Det kan, trots allt, inte bli värre än för Pete Robinson.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!