Alexis Shotwell — Against Purity. Living Ethically in Compromised Times

Alexis Shotwell
204 s. University of Minnesota Press 2016 (2016)


Det finns många sätt att förstå ordet ”renhet”. Vissa av dem ligger också sämre i munnen än andra, ska tilläggas. Den kanadensiska filosofen Alexis Shotwell (f. 1974) angriper begreppet från två håll: dels genom att undersöka hur man ska förstå gifter och föroreningar i förhållande till hur vi reagerar på dem, och dels normer kring kroppar, framförallt, har en tendens att inte bara begränsa de som inte följer normerna utan vårt själva tänkande kring hur vi ser ett framtida samhälle. Against Purity är en diskussion om mycket, men framförallt är det kanske en bok om kollektiv frihet.
     Om vi ändå börjar från början ska jag direkt erkänna att Against Purity inte var riktigt den bok jag förväntade mig. Det finns en diskussion om ofelbarhet (eller renhet) som mer handlar om det offentliga samtalet, om politik och om representation. I vilken mån tillåter vi människor, av kött och blod, att vara just det? I vilken mån ser vi att omständigheterna gör att i princip ingen är ofelbar? I vilken mån accepterar vi ett förlåt och i vilken mån låter vi dem som gjort fel också ta ansvar för att genom sin uppriktiga ånger göra rätt? Shotwell tangerar det då och då som hastigast, men det är inte där fokus ligger. Om jag såg det på ett individuellt plan (vilket jag ju egentligen inte vill) tar Shotwell istället ett samhälleligt grepp. Det är bra. Det behövs.
     Nå, att Shotwell hämtar exempel från så vitt skilda frågor som (bland många andra) forskning om gifters effekt på grodor, vegetarianism, diagnosticering av AIDS och icke-normativa kroppar gör Against Purity spretig på ett sätt som ibland gör att jag har svårt att hänga med i svängarna. Det gör, å andra sidan, att hennes större poänger blir desto tydligare, huvudsakligen detta: individens moraliska valmöjligheter är dels begränsade, dels av underordnad vikt i fråga om direkt inverkan. Att, exempelvis, köpa produkter som är hållbara hade bara varit ett val i egentlig mening om de icke-hållbara och de hållbara haft samma pris eller varit tillgängliga på liknande sätt. Så att se ner på dem som gör icke hållbara val kan bli att se ner på dem som är fattiga (alla behöver mat men bra mat är dyr mat). Om man ska leva rent (i vid bemärkelse) är det i princip omöjligt att också vara fattig. I stället bör vi formera samhället på ett sätt som möjliggör och uppmuntrar det vi kollektivt eftersträvar, som en beboelig planet eller ett samhälle där alla funktionsvariationer kan leva och blomstra.
     Against Purity är fullt med krokar jag behöver fundera mer på. Det kommer säkert ta tid och krävar att jag läser annat och sätter mig in i nya saker. Det är ett gott betyg, och hennes beskrivning av samhällelig transformering är lätt att bära med sig. Hur framtidens samhälle ska te sig är dels en fråga om att erkänna att ”samhället är orättvist och vi önskar att det inte var så” och att se bortom mina egna perspektiv och valmöjligheter så att fler (alla!) ges samma öppningar att leva gott. Dessa nya eller uppfräschade pusselbitar kan jag tacka Shotwell för. Att Against Purity är spretig och ibland upprepande på ett sätt som mer verkar vara för att dryga ut textmängden än att hjälpa läsaren igenom den är olyckligt för det är viktiga grejer.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!