Mer publicitet om Om essäer

Linköpings universitets nyhetsredaktion LiU-nytt har intervjuat mig angående Om essäer. Intervjun återfinns här: Några minuter med… Martin Ackerfors Det v...

Fler noteringar

Jag blev uppmärksammad på att Om essäer recenserades i Östgöta Correspondenten idag. Den kan läsas här: ”Om Essäer. En essäantologi av studenter vid Linkö...