Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin & Ola Larsmo — Handbok för demokrater

Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin & Ola Larsmo (red.)
198 s. Natur & Kultur 2018 (2018)


För drygt ett år sedan läste jag Timothy Snyders lilla On Tyranny och lyfte fram den som en bok med potential att göra skillnad och en rimlig bok att dela ut till alla elever. Den var konkret och tydlig, men skriven ur ett amerikanskt perspektiv. Att några av Sveriges skarpaste pennor gått ihop för att skapa en svensk motsvarighet är med andra ord både önsk- och lovvärt och därför var mina förväntningar högt ställda.
     I Handbok för demokrater får vitt skilda röster frihet att utveckla en idé kring demokratin och dess framtid. Majgull Axelsson och Hédi Fried, Göran Greider och Kristina Persson, Gellert Tamas och Anders Wijkman, Antje Jackelén och Nina Wormbs är några av författarna. Bredden på författare ger också bredd på texterna, någon skriver om att vara obehaglig, någon om att känna igen historiens linjer, ytterligare någon om att delta i samhällsdebatten, någon om nätet och någon om klimatet och något om rädslan för terrorism. Bredden skapar också en stor spännvidd gällande relevans och kvalitet på texterna där vissa (tidigare nämnda Persson och Tamas för att nämna några) är klart lysande stjärnor, medan andra faller platt utan att ha någon större plan med sitt deltagande. Det är synd, när temat är så viktigt, och jag tror att de sex redaktionella händerna skulle sökt efter tydligare stringens.
     Handbok för demokrater lyckas heller inte, på det sätt Snyder gjorde, konkretisera frågan. Emellanåt är det luddigt, ofta spretigt och den sammanfattande text, eller det avslutande råd, som återfinns sist i varje text känns ofta krystade. När jag läser vet jag inte riktigt vad jag ska göra med texterna. Det är bra att de samarbetar med studieförbund för jag tror att det är både bra och viktigt, till och med nödvändigt, att arbeta vidare med det här efter att man har läst. Alternativt att man läser texterna var för sig, letar upp guldkorn och dyker djupare i det man finner intressant.
     Tyvärr är Handbok för demokrater, de många fina texterna till trots, ingen handbok. Snarare en tankebok, och som sådan fyller den en funktion.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!