Christy Lefteri — Sångfåglar

Christy Lefteri, i översättning av Nika Abiri, inläst av Hanna Fred Ekman
10 h 7 min. Bokförlaget NoNa 2021
I original på engelska Songbirds (2021)


Cyperns turbulenta och konfliktfyllda historia är kanske inte lika ofta dramatiserad som många andra konflikter, men på det stora hela upplever jag mig ha åtminstone grundläggande koll på vad vari allt bottnar. Däremot har jag sämre bild uppfattning om det moderna Cypern och följderna av bankkraschen 2012—13. Den brittcypriotiska författaren Christy Lefteri bidrar genom sin reportagebaserade roman Sångfåglar till viss insikt.
     Vad jag exempelvis inte visste är att ett stort antal migrantarbetare, företrädesvis från Sri Lanka, Filippinerna, Nepal och Vietnam, genom agenturer söker lyckan som olika typer av hushållsarbetande i landet och det är i denna information Lefteri tar sin utgångspunkt. Nisha flyttade från Sri Lanka för att bli hemhjälp åt Petra vars make gått bort och vars tillvaro med den nyfödda dottern inte fungerar särskilt bra. Under flera år var hon mer eller mindre livegen utan varken friheter eller rättigheter bortom Petras hem. Ändå lyckades hon inleda ett hemligt förhållande med tjuvjägaren Yiannis. När så Nisha en kväll försvinner spårlöst utan att ta något med sig behöver Petra och Yiannis omvärdera sina egna roller i samhället för att på allvar kunna se Nisha och söka efter henne.
     Petra och Yiannis möter totalt oförstående kring deras sökande, eftersom polis och andra myndigheter (och cyprioter i största allmänhet) betraktar dessa migrantarbetare som knappt bättre än djur, nyckfulla, egoistiska och driftstyrda. Men även om de båda, ja Petra framförallt, bidragit till det system som hållit Nisha fången så stämmer den bilden inte överens med varken Petras uppfattning om Nisha eller de andra kvinnorna hon pratar med i sitt sökande.
     Lefteri tar avstamp i ett riktigt fall där migrantarbetande kvinnor försvann utan att polisen lyfte ett finger, och även om Sångfåglar inte är en regelrätt ”true crime” är det ändå verkligheten det Lefteri kalkerat av. Det går som läsare att hoppas på ett utfall, och kanske förtas lite av det känslomässiga bandet till romanen och dess figurer av att utgången, på något sätt, är given.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!