Sju refuseringsbrev senare

Somliga undrar säkert hur det går med min bok, Gudsförgäten. Långa stunder gör jag det med. Jag skrev färdigt, redigerade och skickade de första tjocka och vadd...