The Heart goes Last

Margaret Atwood 306 s. Bloomsbury Publishing 2015 (2015) Margaret Atwood (f. 1939) är mästerlig i att skildra förfallna samhällen med säregna drag. I The Heart ...