Stina Oscarson — Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Stina Oscarson, inläst av författaren själv
3 h 25 min. Leopard förlag 2018 (2018)


Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? Frågan kommer ur dramatikern och debattören Stina Oscarson (f. 1975) när någon frågar vem som orkar ägna sin lediga tid åt facklitteratur. Frågan blev en mycket lämplig titel till den handbok i aktivism hon senare skrev. Och facklitteraturen i fråga var Right Livelihood Award-vinnaren Gene Sharp vars texter om icke-våld till stor del ligger till grund för Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?.
     Varför har vi ett armémuseum och inget fredsmuseum? Varför övar vi krig och inte fred? Varför läser vi Homeros och inte Sapfo? Frågorna tycks närmast banala, men bredvid önskemål om fred och frihet så saknar de svar. Genom hela boken darrar membranen kring dessa frågor och kontrasten blir total när Oscarson bara några sidor senare berättar om hur hon blir stoppad i säkerhetskontrollen på Kastrup. En burk blåbär- och bananmarmelad innehåller 25 ml för mycket, vilket vakterna tar ur medan Oscarson nervöst sneglar på Sharps From dictatorship to democracy (1994).
     Oscarson gör i boken en omtolkning eller modernisering av Sharps 198 punkter för demokratisk aktivism med icke-våld som metod. Vissa är möjliga att praktisera omedelbart: Aktivt lämna en plats, tystnad, avhopp samt bokjotter av produkter. Många kräver mer engagemang, men det är också det som är poängen med boken. Förändring kräver aktivitet. Inga protestmarscher, inga brandtal, inga strejker hade hållits, ännu mindre lyckats, om folk inte ansträngt sig på vägen. De, i Oscarsons tappning, 132 punkterna är inspirerande och vissa öppnar tankarna för fler sätt att bedriva motstånd på.
     För, som Oscarson avslutar, svaret på frågan om ifall man kan förändra världen utan att anstränga sig är ”ja”:

För det just det du kan. Du gör. Världen förändras hela tiden oavsett om du anstränger dig eller inte.

Så frågan är inte om man kan förändra världen ut att anstränga sig utan om man vill vara med och påverka i vilken riktning den ska förändras.

Just så. Neutralitet eller icke-handling kan i allra högsta grad vara att förändra världen. Du förändrar den genom att lämna walk over, varsågoda: kriga, förstör miljön, inga problem. Och i många fall bedrar det ditt samvete.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!