Ismay, nomadfolkens ledare (Evig natt)

Ismay, är en rollperson till Evig natt, ett spel som jag skriver till rollspelet Nyx. Det här är egentligen den första presentationen utöver inledningen vilket gör den lite speciell. Ismay fungerar som en av exempelrollpersonerna som ska hjälpa mig att beskriva vad Evig natt är för något och hur det fungerar. Det intressantaste med honom är att trots att det är en person jag inte skulle gilla i verkligheten så är jag rätt fäst vid honom som rollperson.

Ismay heter egentligen Isaac Morris Jackson. Han tog sig namnet Ismay tidigt och har nu burit det i över tre decennier. Idag är det få som känner honom under hans riktiga namn.

Kropp: 3; Medvetande: 8; Interaktion: 6

Ismay är en Eldsjäl (3) av sällan skådat slag. Han brinner för mycket, mest för friheten som han anser sig blivit berövad. Hans envishet är en tillgång i kampen men sätter ibland käppar i hjulet för honom. Är det något som han tror på kan han göra det på ren vilja även om sakerna inte alltid är genomtänkta.

I sina försök att ena nomadfolken mot Centralmaktens förtryck har Ismay blivit en riktig Agitator (2). Med en passion och trovärdighet som saknar motstycke har han skaffat sig många allierade som delar hans åsikter, men även många fiender som inte är lika nöjda med hans framfart.

Efter år av övertalning, strid och tålamod lyckades Ismay etablera sig som Nomadfolkens ledare (2). Hans formella makt är ganska liten, men folken lyssnar på honom och det vet både han och hans fiender om. Därför har han flera gånger varit utsatt för mordförsök. Då och då har även försök till samtal upprättats mellan Ismay och hans motståndare.

”Ändamålen helgar medlen” är ett uttryck som Ismay i stort kan skriva under på. Han ser sig själv som Utilitarist (2) och utifrån det agerar han. Inga kostnader är för stora så till vida resultatet främjar strävan efter målet – att själv få styra samhället på det sätt han anser vara bäst.

I de tidiga kampen stod Ismay sin syster väldigt nära. Hon hade den stridsvilja han saknade och tillsammans utgjorde de en farlig duo. En dag blev han Förrådd av sin syster (1) som erbjudits och accepterat en högre tjänst inom Centralmakten. Systerns svek väger tungt på Ismays axlar och han har svurit att innan kampen är slut så ska han ha fått upprättelse.

Ismay tillhör släktet Homo defluo (1) – den förlorade människan. I nomadkretsar läggs ingen större vikt på släkte men i andra delar av världen kan hans släkte vara skillnaden mellan liv och död. Homo defluo är det släkte som inte förändrats trots de undergångar människorna mött till skillnad från de andra två släkterna, Homo mutatis och Homo subnego, som båda är kraftigt påverkade av vad som hänt.

Precis som många andra nomader är Ismay Motorcyklist (1). Han äger en motorcykel och använder den flitigt eftersom det är det bästa fortskaffningsmedlet för ökenfolket som inte tillåts använda Centralmaktens tåg. Ismay är en duktig förare och har inga problem att föra sitt ekipage genom öknens öppna landskap.

Att vara hjärnan bakom en hel organisation har sina nackdelar. Ismay har utvecklat en Sömnlöshet (1) till följd av alla dygn av ihärdigt vakande över fienden, all tid som gått åt till att planera nästa drag i spelet om friheten. Man är försvarslös när man sover och det kan Ismay inte utsätta sig för. Sover han sover han lätt och är han vaken är det inte alltid att skarpsinnet utnyttjas till fullo.

Med hjälp av kunskap, uppfinningsrikedom och målmedvetenhet har Ismay blivit en god Taktiker (1). Han är ingen stridskämpe i sig själv men har en bra känsla för krigsföring och planering av räder mot Centralmakten. Att ha Ismay vid sin sida inför en strid är en tillgång för alla utom de som står på andra sidan linjen.

Nomadlivet är inte särskilt lätt. Ont om saker som håller en vid liv. Att vara Tärd (1) av ökenlivet och den ständiga pressen är inget ovanligt, i Ismays fall är det dock mycket tydligt. Han är mager, så mager att han nästan bara är skinn och ben. Hans hud är torr och överlag är hans uppenbarelse föga imponerande. Utseendet är inte allt.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!