The Sandman

The Sandman. Volume 1. Preludes & Nocturnes Neil Gaiman, Sam Keith (ill.), Mike Dringenberg (ill.) & Malcolm Jones III (ill.) 240 s. Vertigo 1995 (1988—...

Om odödlighet

Då och då händer det att folk blir odödliga. I allmänhet är det ofta fiktivt, men själva konceptet ställer frågor som upphovspersonerna är olika bra på att geno...