Jamaica Kincaid — My Garden (Book)

Jamaica Kincaid
229 s. Farrar Strauss Giroux 2001 (1999)
På svenska (Boken om) Min trädgård, Tranan (2020)


Att läsa Jamaica Kincaids (f. 1949) My Garden (Book) strax efter Louise Glücks The Wild Iris (1992) är ganska märkvärdigt. Nobelprisbelönade Glücks diktsamling tar kraften ur myllan, men är på många sätt mer distanserad och mindre poetisk än vad Kincaids trädgårdsessäer är. Var för sig står de på egna ben, men lagda ovanpå varandra framstår Kincaids bok som den fylligare, inte bara för att det råkar vara fler ord.
     My Garden (Book) är en samling essäer som utgår från Kincaids trädgårdsintresse. Hon benämner sig som trädgårdsmästare (”gardener”) och även om det inte är skyddad titel direkt så positionerar hon sig ändå i den mindre professionella halvan av trädgårdsskötselutövarna. Det är en halva som bygger mer på vad man har lust och inte lust med och mindre på vad man kanske bör. Det är en trevlig utgångspunkt som mer går i linje med hur jag själv skulle se på trädgårdsbestyr om jag fick tid att hänge mig åt det.
     I den första texten funderar hon på vad hon ska göra med sitt japanska blåregn (wisteria floribunda) som inte blommar när den ska, åt räven och åt midsommar, ja, allt mynnar ut i frågan ”vad ska jag göra?” Det är en text som sätter tonen direkt och som blir som en stämgaffel att jämföra resten av boken mot. Kincaid arbetar med upprepningar och omtag, berättar samma sak flera gånger men närmar sig det från olika håll, ger olika pusselbitar varje gång. Kanske illustrerar det trädgårdsarbetets vedermödor och lycka, att göra samma sak, nästan samma sak, år efter år, med olika resultat och olika bekymmer att fråga sig vad man ska göra åt.
     Trots att Glücks The Wild Iris är en helt annan bok än My Garden (Book) blir läsningen av dem nästan gemensam. Vill de göra samma saker, texterna? Med ord, stämning, tematik tecknar de bilder av växtlighet, relationen till naturen, godtycket i att vara utelämnad åt väder, vintrar och rävar. Om jag inte alls lät mig fångas av The Wild Iris ger My Garden (Book) mig ett helt annat utbyte, ett utbyte jag mycket väl kan tänka mig växer ju bättre man kan sin egen trädgård.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!