Två gånger biografier av Alison Bechdel

are-you-my-motherfun-home

Fun Home
Alison Bechdel
232 s. Jonathan Cape 2007 (2006)

Are You My Mother?
Alison Bechdel
289 s. Houghton Mifflin Harcourt 2012 (2012)


Precis som Marjane Satrapi med Persepolis (2000–2003) använder Alison Bechdel1 (f. 1960) serieformatet för att skriva biografier, i Fun Home och Are You My Mother? handlar det om hennes pappa Bruce respektive hennes mamma Helen, och deras relationer, eller brist på desamma.
     I Fun Home beskrivs det ömsint renoverade hemmet i Pennsylvania där det kanske inte är så mycket annat som kan anses just ömsint. Alison (jag använder förnamnet om figuren i boken och efternamnet om författaren) och hennes två syskons föräldrar är på sin höjd accepterande gentemot varandra. God litteratur, deltagande i en begravningsbyrå (eng. ”Fun home”) och brist på tillgivenhet utgör ramarna för barndomen, men Alison vet inte mycket annat och klarar sig rätt bra. Efter att hon flyttat hemifrån och några veckor efter att hon kommit ut som homosexuell för sina föräldrar råkar pappan ut för en olycka som troligen var ett självmord. Återigen flyttas fokus tillbaka på pappan, och vem vet, kanske hade det inte blivit någon Fun Home om historien varit en annan?
     I Are You My Mother? finns kanske framförallt två spår: berättelsen om hur Alison berättar för sin mamma om boken hon skriver om sin pappa och konsekvenserna det har på deras relation, samt Alisons egna sejourer hos olika psykiatriker och hur väl hennes läsning av psykoanalytikern Donald Winnicott (1896—1971) stämmer överens med hennes relation till modern.
     Bechdel berättar om mycket elände, resonerar kring svåra ämnen och kliar på öppna sår, och visst hade det kunnat bli alltigenom svarta berättelser. Så är dock inte fallet. Istället lyckas hon med självdistans (trots allt), humor och en väldigt mysig teckningsstil göra de båda biografierna till böcker med stor värme och mycket mänsklighet. En del av nyckeln ligger kanske i det minutiösa förarbetet som föregick Fun Home. Den 232 sidor långa boken tog sju år att färdigställa (oräknat förlagets maskineri, kan vi anta), däribland poserade Bechdel själv för fotografier till förlagor till teckningarna. Jag föreställer mig dessutom att det skapar utrymme för mycket eftertanke och att processen inuti är en minst lika stor del av arbetet. På liknande sett måste tankarna kring Are You My Mother? startat långt innan hon tog pennan i hand.
     Fun Home och Are You My Mother? är mycket läsvärda och tänkvärda serier som med värme och medmänsklighet berättar historier och för diskussioner som vem som helst hade kunnat backa för.

Show 1 footnote

  1. Japp, samma Alison Bechdel som myntade Bechdel-testet.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!