Paul Mason — Postcapitalism

Paul Mason 292 s. Penguin Books, 2016 (2015) Bilden av vilket samhälle vi kommer leva i framöver skiljer sig sannolikt en del beroende på vilken ideologisk hemv...