Diktatorbingo

Givet den rådande situationen i världen kände jag mig nödgad att lansera ett diktatorbingo (med en fri tolkning av ”diktator” för att lyckas fylla i...