Neuromancer

William Gibson 271 s. Ace Books, 1986 (1984) William Gibson (f. 1948) sade själv att han trodde att Neuromancer, för att inte tala om honom själv, skulle avfärd...