Den fria konsten

Jag tar bladet från munnen. Jag har upprörts och förfasats över hur debatten om konsten sett ut, utan att kunna eller vilja formulera det i ord. Nu när jag väl ...