”Stadshuset 100 år” av Gunnar Elfström. Dibb förlag 2021.

"Stadshuset 100 år" av Gunnar Elfström. Dibb förlag 2021.

”Stadshuset 100 år” av Gunnar Elfström. Dibb förlag 2021. [Mer info]

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!