Tid är relativt

Tyskarna Chris Stenner, Arvid Uibel och Heidi Wittlinger har gjort den fantastiska kortfilmen ”Das Rad” om de två stenhögarna som ser hur människorna kommer och går runt omkring dem. Skänker lite perspektiv på tillvaron, om inte annat.

Kommentera