Adelbert von Chamisso — Peter Schlemihls sällsamma historia

Adelbert von Chamisso, i översättning av Karin Widegård och Margareta Marin
103 s. Bokförlaget Pontes 1985 (1814)


Så här 200 år senare är det svårt att tänka sig att poeten Adelbert von Chamissos (1781—1838) Peter Schlemihls sällsamma historia var tänkt som en barnbok, trots dess otvetydiga sedelärande budskap.
     Peter Schlemihl är en ganska misslyckad person, trots allt (vilket väl gällde de flesta i början på 1800-talet, åtminstone om man skriver med aristokratens perspektiv). När han stöter på en märklig — ja, rent av läskig! — främling som erbjuder honom en bottenlös pengapung i utbyte mot Schlemihls skugga kan han inte motstå bytet. Men, av någon anledning, är skugglöshet ett brott mot all sedlighet och Schlemihl blir trots rikedomarna utstött och tvingas på flykt. Han nöter ner sina skor på vandringarna, och när han köper ett par nya råkar det vara sjumilastövlar. Kors och tvärs springer han över jorden och finner sig till freds i att hänge sig åt studier i naturvetenskap.
     Premissen, att någon säljer sin skugga till djävulen (flämt!), är intressant och var det som sålde in boken till mig. Bytesaffärer med hin håle är ett vanligt förekommande motiv, inte minst under romantiken, men vad som byts bort varierar lite. Konsekvenserna av bytet för Schlemihl är å ena sidan klara, ingen vill ha med honom att göra, men varför denna skugglöshet skulle vara så hemsk framgår inte. Köper man det är det väl gott så, men von Chamisso ger ingen som helst ledtråd till varför det skulle vara så hemskt. Jag efterfrågar inte realism i ett romantiskt verk om att sälja sin skugga till djävulen, däremot efterfrågar jag någon typ av trovärdighet eller inre logik, vilket helt saknas.
     Nå, Schlemihl byter en superkraft mot en annan — rikedom mot sjumilastövlar — och blir plötsligt till freds. Sensmoralen är glasklar: sök inte lyckan i det materiella eller sociala, sök den i vetenskapen och studierna. Det är i sig ett helt okej råd, antar jag, men krävs det att man skaffar sig sådana superkrafter (eller — vad vet jag — föds rik) faller allmängiltigheten något.
     Nej, Peter Schlemihls sällsamma historia är varken särskilt sällsam eller särskilt mycket till historia. Dess ringa längd är om något ett plus, men att den levt kvar, om än perifert, är en gåta och visar väl om inte annat på godtyckligheten i vilka böcker som når oss genom epokerna.

Walden, a game

Game Innovation Lab, 2017, PC/Mac
Tracy Fullerton and the Walden Team


Året är 1845. Det är vår i Massachusetts och den då 28-årige Henry David Thoreau (1817–1862) bosätter sig i skogen vid Walden Pond för att: ”I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.” Boken Walden; or, Life in the Woods (1854) är ett av Thoreaus mest framstående verk och grundläggande i den amerikanska transcendentalismen.
     200 år efter Thoreaus födelse ställer vi oss frågan: går det att göra ett datorspel av Walden, en bok om en man som drar till skogs och blir självförsörjande? Svaret är, kanske oväntat, ja.
     I förstapersonsspelet Walden, a game spelar du som Thoreau och ska överleva naturens skiftningar samtidigt som du lever ditt liv till fullo, suger i dig intryck och låter dig inspireras av naturen och det enkla livet. Samtidigt som du måste hålla efter de fyra, enligt Thoreau, basbehoven (mat, tak över huvudet, kläder och bränsle) kan du interagera med din mentor Ralph Waldo Emerson (1803–1882), utforska skogen och göra småjobb. Till en början är detta ganska enkelt, men med hösten kommer kärvare tider och då vill det till att huset står stadigt, förråden är fulla och kläderna hela. Och skulle du jobba för hårt svimmar du på grund av brist på inspiration.
     Men det är trots svårigheterna ett stillsamt spel, fullt av texter från Walden och Thoreaus andra verk. Det är enkelt att försjunka i ljud och bild som på ett effektfullt förflyttar en till sjön och dess omgivning. Djur springer omkring, låter i fjärran. Stugan på pricken lik den han befann sig i, kartan överensstämmande. Det är fullt möjligt att bara gå omkring och njuta. Lägg där till att Emile Hirsch (f. 1985) tar med sig sin stämma från Into the Wild (2007) och lånar huvudpersonen den, samt att Jim Cummings (f. 1952) som jag nostalgiskt identifierade som Gorion i Baldur’s Gate (1998) gör Emerson, så är stämningen maximerad.
     Walden, a game är fascinerande på många vis. Thoreau har på goda grunder levt kvar och civilisationskritiken han står för kan mycket väl eka kraftigt i våra dagar. Att presentera dem och hans två år i skogen i ett ungefär sex timmar långt datorspel kan å ena sidan ta kraften ur hans verk, å andra sidan öppna dörren till det. Det gläder mig att det dessutom är ett riktigt spel, inte bara en interaktiv berättelse lik (visserligen oerhört stämningsfulla) Dear Esther (2008, 2012). Här har utvecklarna lyckats bra med att fånga både Thoreaus egna inställning till projektet, samt svårigheterna i leva hans liv.
     För den litterärt intresserade, för Thoreau-älskare, för den med dragning till naturen, för den som är nyfiken på god speldesign – ingångarna till Walden, a game är många och oavsett vem du är tycker jag att du ska öppna den. Spelet finns att köpa på itch.io för rimliga $18.45.

Jenny Diski — What I Don’t Know About Animals

Jenny Diski
302 s. Virago 2012 (2010)


Få författare skriver med samma integritet som Jenny Diski (1947—2016). Hon kunde med passion avsky resor och ändå skriva de mest fascinerande reseskildringarna. I What I Don’t Know About Animals skriver hon åtminstone om ett ämne hon gillar: djur, eller, för att vara mer exakt, människans förhållande till djuren.
     Det är ett ämne att gräva i, och Diski börjar där hon står. Många är katterna som bosatt sig hos henne, vissa på hennes initiativ, andra mer framfusiga. Alla som någonsin umgåtts med, eller åtminstone tolererats av, en katt vet att det är omöjligt att förstå varför de gör som de gör, vad de ser när de tittar och vad de egentligen vill. Diski försöker att göra katten nöjd, men ligger alltid ett steg efter och gåtfullheten får henne att resonera kring om det överhuvudtaget går att förstå ett djur.
     Förmodligen inte, för vi kan aldrig kliva ur vårt mänskliga perspektiv för att anta ett djurs. Blicken är vår, liksom privilegiet att definiera måttstocken. Är djur intelligenta? Nja, inte lika intelligenta som vi människor eftersom vi valt att definiera intelligens på det sätt vi gjort. Med utgångspunkt i detta prövar hon liknande resonemang i andra områden än katter, vinklar och anslag finns det gott om.
     När jag läser hör jag författaren Helena Granströms röst. Hennes snudd på anti-antropocentriska perspektiv är en ögonöppnare och på samma sätt erbjuder Diski mycket strålkastarljus på förhållanden och idéer som annars är lätta att ta för givet. Tyvärr ror hon det inte ända hem.
     En given hållplats är frågan om att äta djur. Diski gör det, jag gör det inte. Jag har mina argument ganska klara, men Diski som i övrigt är tydlig och resonerande landar i att hon äter djur för att hon tycker det är gott, men egentligen inte mer än så. Några halmdockor får svaromål, exempelvis frågan om vad som skulle hända med alla miljontals matdjur som finns i världen — vad skulle egentligen hända med dem? Jag tror aldrig jag stött på någon som föreslagit alla bara ska släppas lösa eller slås ihjäl på fläcken, men ändå är det det som oroar Diski. Nog förväntade jag mig mer, även om hennes personliga slutsats skulle landa mitt emot min.
     Trots den något tama behandlingen av vegetarianism är What I Don’t Know About Animals en bred ingång till antropocentrism och är man det minsta intresserad av människans förhållande till djuren (och vice versa) erbjuder boken mycket matnyttigt.