Strändernas svall

strandernas-svall-vinjett

strandernas-svall

Eyvind Johnson
440 s. Albert Bonniers förlag, 2006 (1946)


När Strändernas svall gavs ut 1946 hyllades den, vad det verkar, unisont för dess berättarstil. Sedermera skulle Eyvind Johnson (1900—1976) även tilldelas 1974 års Nobelpris i litteratur vilket säkerligen till viss del berodde på romanen (och till viss del på att han satt på stol 11 i Svenska akademien). Så sent som 2013 utnämndes den av tv-programmet Babel dessutom till en av fem böcker som borde ingå i en svensk litteraturkanon.1 När jag läser den idag har jag svårt att förstå varför.
     Romanen utgår från Homeros Odysséen och den grekiske hjälten Odyssevs2 färd tillbaka till Ithaka, frun Penelope och sonen Telemakhos (vilka också är de tre huvudpersonerna i Strändernas svall). Dessa brottas med varsitt problem. Odyssevs, bortavarandes sedan 20 år, funderar över vad som väntar därhemma, i synnerhet till skillnad från den trygghet han ändå lyckats skaffa sig, samt hur hans hemkomst ska påverka livet på hans lilla hemö. Penelope är uppvaktad av drivor med friare som tycker att det är hög tid för henne att gifta om sig och rikedomarna med en av dem, och medan de intrigerar för att skynda på valet gör hon allt i sin makt för att fördröja det. Telemakhos kämpar med ett vuxenblivande som ställer större krav på honom än den osäkerhet och ponduslöshet som annars definierar hans karaktär, och detta ställs då i relation till den frånvarande hjältefadern.
     Denna psykologiska dimension till det antika eposet har potential och erbjuder något nytt i det ständigt pågående dialogen som är litteraturhistorien. Det är absolut hedervärt och ett grepp jag kan finna intressant, även om det inte av nödvändighet föder stor litteratur. Med eller utan värdering, är Strändernas svall väsenskilt från fanfiction? En skillnad är möjligen att Johnson förhåller sig till myten och originalet på ett väldigt medvetet sätt, där Odyssevs själv kommenterar berättelserna om sig.
     Johnson tar då i från tårna, och de 440 sidorna är emellanåt banala. Hälften så lång hade romanen kunnat vara riktigt bra, men varken dialogerna, idéerna, språket eller något annat motiverar långrandigheten. Glimrar till gör det egentligen inte annat än i de stycken mot slutet där makt och religion diskuteras, men detta ska också ses i ljuset av att ämnet ignoreras helt i övrigt trots många chanser att utforska det.
     Några spår av det världskrig som bara var några år bort vid romanens publicering och som andra tycks finna i Strändernas svall ser jag inte heller. Dock är den färgad av sin tid, och såväl ordval som fokus lämnar ibland en fadd smak i munnen (hjärnan?). Vid något tillfälle känner sig Johnson nödgad (bokstavligt: ”Och låt oss nu i en sådan stund betrakta denna nakna medelålders kvinna.”) att ingående beskriva Penelopes kropp utifrån dess lockelse eller brist därav. Ingen annan av huvudpersonerna, eller någon annan för den delen, inventeras på detta sätt.
     Nej, Strändernas svall imponerade föga på mig, men jag öppnar definitivt för möjligheten att det finns saker här jag inte ser eller förstår. Det må vara hänt.

  1. De övriga var Vilhelm Mobergs Utvandrar-svit, Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna, Tove Janssons Pappan och havet och Hjalmar Bergmans Farmor och vår herre.
  2. Jag använder mig av de stavningar som förekommer i romanen.

Conflict Resolution for Holy Beings

conflict-resolution-for-holy-beings-vinjett

conflict-resolution-for-holy-beings

Joy Harjo
139 s. W. W. Norton & Company, 2015 (2015)


Amerikas historia de senaste 500 åren är en våldsam och svåröverskådlig berättelse om hur européerna med alla tänkbara och otänkbara medel gjorde och fortfarande gör ursprungsbefolkningens land till sitt. Konflikten har förminskats och romantiserats i en skala som nästan helt tagit ifrån de infödda amerikanerna deras röster utan att för den sakens skull ge dem upprättelse eller bereda plats för deras åsikter. Vilka hade inte varit tvärförbannade av en sådan behandling?
     Joy Harjo (f. 1951) tillhör Mvskoke-folket i Oklahoma och är förutom poet även musiker och aktivist. Hon känner och har levt det förtryck som den inhemska befolkningen utstått. Ändå läser jag i hennes diktsamling Conflict Resolution for Holy Beings något annat än raseri.
     Stämman som ljuder klar och tydlig ur boken är bestämd, principfast och framåtskådande. Genom poesin tar vi del av Harjos kultur som trots att den växt samman med den förhärskande västerländska är i grundläggande avseenden skild från densamma. Titeldikten, som egentligen är en svit med instruktioner, inleds:

Recognize whose lands these are on which we stand.
Ask the deer, turtle, and the crane.
Make sure the spirits of these lands are respected and treated with goodwill.
The land is a being who remembers everything.

Och fortsätter i samma stil, stipulerar förhållanden för försoning utan tecken på glömska eller omedgörlighet. Var respektfull och kom ihåg sakförhållandena. Att leva tillsammans framstår inte alls som någon omöjlighet om Harjos råd efterlevs.
     Conflict Resolutions for Holy Beings är dock mer än regler för försoningsarbete. Vissa dikter är oerhört vackra medan andra belyser vårt samhälle från ett ytterligare och kanske nyttigare perspektiv. Jag känner en enorm vördnad inför Harjo och hennes diktning och blir samtidigt förbannad att hennes röst, både hennes specifika och de som hon och hennes likar bär, tillhör de förtryckta och marginaliserade. Den första dikten tar jag med mig vidare (vilken inleds såhär):

Put down that bag of potato chips, that white bread, that bottle of pop.
Turn off that cellphone, computer, and remote control.
Open the door, then close it behind you.
Take a breath offered by friendly winds. They travel the earth gathering essences of plants to clean.
Give it back with gratitude.

Några tankar kring Bob Dylans nobelprisvinst

dylan-nobel

Jag vet inte vad Bob Dylan hade för odds i år, men tidigare har han legat runt 50 gånger pengarna. Att han nämnts överhuvudtaget har åtminstone jag sett som ett skämt i klass med andra välkända men inte så litterära namn. När Sara Danius klev ut genom dörrarna i Börshuset och annonserade 2016 års vinnare var det naturligt att jag undslapp mig ett skratt.
     I min roll som bibliotekarie ställde jag mig sedan frågan: vad ska jag göra av det här? Några beställda biografier senare var fantasin slut för idag och jag kan föreställa mig att fler kände lite samma sak.
     Jag har inget principiellt emot att Svenska akademien breddar vad som inkluderas i litteraturpriset. Några klara gränser mellan poesin och låtskrivandet finns egentligen inte (i synnerhet inte om man ser det historiskt) och det var nog bara en tidsfråga innan en trubadur eller motsvarande förärades priset, i synnerhet eftersom allt fler arbetar med många vitt skilda konstuttryck (så även dagens huvudperson). Att vidga begreppen ställer intressanta frågor om litteraturen som form och dess gränser. Det gör att jag uppskattar initiativet.
     Å andra sidan är Dylan, trots lång karriär och många fantastiska stycken, ingen som det i mina ögon faller sig naturligt att lyfta fram när nya gränsdragningar ska göras. Enormt folkkär (vilket i sig inte är något problem) och på många sätt redan den ikon som akademiens motivering lyfter fram. I grunden handlar det nog om att jag tycker de gjorde det lite väl enkelt för sig. Hade inte Joy Harjo, vars Conflict Resolution for Holy Beings jag recenserar nästa vecka, eller någon helt annan som jag inte har koll på (det är tyvärr ganska många), varit ett mer spännande val?
     Samtidigt finns det i mina ögon närmare barriärer för Svenska akademien att undersöka, både i fråga om litterära uttryck och representation. Reportaget lyftes i och med Svetlana Aleksijevitjs utnämnande förra året, men rena essäister verkar inte ha särskilt stor chans och serieskapare är nog vägen än längre för, för att ta ett mig närliggande exempel. Genrelitteratur skulle kanske också förtjäna ett pris också, om inte litteratur om äldre, västerländska, inåtvända män räknas som en genre, eftersom det mångfaldigt belönats. Vilket för oss vidare.
     Svenska akademien anno 2016 kan knappast i ett svep jämna ut hundra år av kvotering av europeiska män, men vill de även fortsättningsvis att nobelpriset ska vara ett relevant och världsomspännande pris måste det synas i utnämningarna. Så snart litteraturens gränser ska prövas är det därför tråkigt att de vänder sig till det redan välbekanta. Att motiveringen refererar till den amerikanska sångtraditionen öppnar också upp för frågan om vilken sångtradition som ska skänkas plats och på vilka grunder.
     Sammanfattningsvis, att ge priset till Dylan förtjänar mer än de skratt och klagomål som kommit från kritikerna för gränsförskjutningen är i mina ögon naturlig och i någon mån önskvärd. Däremot känns det slappt av Svenska akademien att vända sig till musiken och en av dess absolut mest välkända röster (inom den egna kulturella sfären), hur bra jag än tycker att han är. Oavsett vilket är min hållning försiktigt positiv.